Earthship

ספינת אדמה (Earthship)

הוא בית אוטונמי שאמור לספק בכוחות עצמו שירותים כמו מים, אנרגיה, טיהור מים ומזון. עקרונות התכנון של ספינות אדמה הותוו על ידי האדריכל האמריקאי מייקל ריינולדס. בתים אלה בנוים משילוב של חומרים ממוחזרים או מוצרים שנזרקו יחד עם חומרים טבעיים ומתחדשים.

ספינת אדמה  קירות חיצוניים של הבתים בנויים במקרים רבים מצמיגים ממולאים באדמה מהודקת. קירות פנימיים שאינם נושאים משקל, משילוב של בקבוקי זכוכית או פחיות יחד עם בטון או אדמה.

הבתים משלבים מספר עקרונות ומערכות כמו בידוד גבוה על ידי אדמה או קירות עבים. תכנון חלונות המכניסים חום בחורף אך לא בקיץ. שימוש באנרגיה סולארית ואנרגיית רוח להפקת חשמל.

היסטוריה

מייקל ריינולדס החל לעבוד על התפיסה של ספינות האדמה בשנות ה-70. הוא הקים את חברת Earthship Biotecture לעיצוב ובנייה של ספינות אדמה. ספינות האדמה אמורות להיות:

מקיימות – להשתמש בחומרים מקומיים וכן להשתמש מחדש ברכיבים ישנים כשהדבר אפשרי. הבתים אמורים להיו אוטנומיים ולא להזקק לשירותי רשת של חשמל, מים וביוב. הבתים אמורים להיות זולים וזמינים לכל אדם, כמו כן השאיפה היא שאדם ממוצע ללא כישורי בניה יוכל לבנות בית כזה.

הדמייה של בניית ספינת אדמה על כל מרכיביה:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s